Svoboda govora med epidemijo / Freedom of speech during the pandemic

Agon(ijo) epidemije smo sklenili z omizjem o svobodi govora, ki je potekalo v živo v Atriju ZRC SAZU v torek, 29. marca 2022, ob 18h. Svobodo govora med epidemijo krojijo “neodvisni” “fact-checkerji”, “cancel culture” oz. kultura diskreditacij, blokade profilov na družbenih omrežjih in druge oblike skrbi za javni interes, ki so presenetljivo podobne cenzuri, politične čistke, strankarsko kadrovanje, kapitalski interesi, sovražni govor … Vsaj del javnosti je čedalje bolj kritičen do osrednjih medijev, zlasti javnih servisov, hkrati se dogaja ekplozija neodvisnih medijev, marsikateri brez slehernih programskih, etičnih itd. standarov. Zanimalo nas je, kako je pandemija preoblikovala medijsko krajino pri nas in po svetu, kaj to pomeni za svobodo govora, pa tudi kakšna je usoda kritičnih intelektualcev, ki s svojimi mnenji plujejo proti večinskemu toku.

Pogovarjali smo se s prof. dr. Sandro Bašič Hrvatin, dr. Tomažem Mastnakom, g. Igorjem Vuksanovićem in g. Alijem Žerdinom. Okroglo mizo je moderirala ga. Ivana Gradišnik.

/

We concluded our series of round-table discussions with a debate on freedom of speech during the pandemic. The event took place in the Atrium of the ZRC SAZU on Tuesday, 29 March 2022, at 6 pm. During the pandemic, freedom of speech has been shaped by “independent” “fact-checkers”, “cancel culture”, suspensions of accounts on social media and other forms of concern for public interest that are surprisingly similar to censorship, political purges, appointments based on ideological affinities rather than merit, corporate interests, hate speech … On the one hand, at least part of the public is increasingly critical of the mainstream media, especially public broadcasting services; on the other hand, there has been an explosion of independent media, many of which have no professional, ethical etc. standards. How has the pandemic transformed the mediascapes in our country and around the world? What does this mean for freedom of speech? And what is the fate of critical intellectuals whose work and opinions go against the grain of mainstream narratives?

Prof Sandra Bašič Hrvatin, Dr Tomaž Mastnak, Mr Igor Vuksanović, Mr Ali Žerdin shared their thoughts on these issues.The discussion was moderated by Ivana Gradišnik.