Epidemija in znanost(i)

“Epidemija in znanost(i)”, drugo omizje v seriji Agon(ija) epidemije, je posvečeno znanstvenim osnovam ukrepov, s katerimi se lotevamo epidemije. Od mask, testiranja in zaprtja družbe do cepljenja in zdravil, od statističnega spremljanja epidemije do napovedi njenega nadaljevanja in povsem konkretnih potreb, kot so protokoli zgodnjega zdravljenja in nameščanje učinkovitih prezračevalnih sistemov v vse zaprte javne prostore. Sogovornike smo povprašali o strategijah upravljanja epidemije in zaščiti najbolj ranljivih skupin; zanimalo nas bo, kako suverena je Slovenija pri spopadanju z epidemijo in katere stroke bi morale biti zastopane v vladnih posvetovalnih telesih.

Pri omizju so sodelovali prof. dr. Alojz Ihan, prof. dr. Dušan Keber, prof. dr. Alenka Kraigher, prof. dr. Dragan Marušič, izr. prof. dr. Maja Sočan, prof. dr. Borut Štrukelj, prof. dr. Maks Tajnikar in prof. dr. Matjaž Zwitter. Pridružil se jim bo tudi prof. dr. Gordan Lauc z Univerze v Zagrebu, zaradi sočasnih obveznosti drugje pa je svoje misli v obliki vnaprej posnetega prispevka prispeval še prof. dr. Ivan Eržen. Omizje je moderiral novinar Vala 202 Gorazd Rečnik.